Jiangxi Fuxing Leather Goods Co., Ltd.
Buqian Town, Yongxin County
Maoping Industrial Zone
343400 Ji'an City, Jiangxi Province
China

Email: caiyun@chengfeng.org

All certificates / registrations of Jiangxi Fuxing Leather Goods Co., Ltd.

Registration Number Product Type / Model Valid until Mark of Conformity
DIC-00025 Biobased products

Bio-Leathers

2027-11-30 mark 100% biobased