Registration Number EN/13411-3

Certificate / Registration Holder:
A. W. Niemeyer GmbH
Filiale Kiel
Flintbeker Str. 2
24113 Kiel
Germany

Phone: +49 (0)431 974170
Fax: +49 (0)431 9741750
Email: awn_kiel@awn.de
Internet: www.awn.de
Product: Ferrule secured terminations
Identification:

EN

Testing Basis: DIN EN 13411-3:2011-04
Mark of Conformity: DIN 3092-1 und DIN 3093-2"
Registration Number: EN/13411-3
Valid until: unlimited