Registration Number GW/13411-3

Certificate / Registration Holder:
Gustav Wolf Service GmbH
Gewerbering 2
06571 Roßleben-Wiehe
Germany

Phone: +49 (0)34672 6908-0
Fax: +49 (0)34672 6908
Internet: www.gustav-wolf.de
Product: Ferrule secured terminations
Identification:

GW

Testing Basis: DIN EN 13411-3:2011-04
Mark of Conformity: DIN 3092-1 und DIN 3093-2"
Registration Number: GW/13411-3
Valid until: unlimited